Zonder engagement van

sommige ouders is er

geen oudercomité...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lid van het oudercomité... Waarom niet?

Het oudercomité bestaat uit ouders van leerlingen die hier op school zitten. Het kan dus alleen maar bestaan indien er ouders lid worden van zo een comité.

 

De vereniging heeft tot doel de “Ouderparticipatie” aan
het leven van de school te bevorderen. Dit houdt in:

-
de samenwerking tussen gezin en school te bevorderen
-
de ouders de nodige informatie bezorgen over de
doelstellingen van het gemeenschap- onderwijs en de
school om de opvoeding van hun kinderen beter

te kunnen begeleiden.
-
de maatschappelijke integratie van de leerlingen
tijdens en na de schoolperiode helpen verwezenlijken
-
de ouders de nodige hulp bieden (pedagogische,
psychologisch en didactisch) bij de opvoeding van hun
kinderen
-
samenwerking met andere bij de school betrokken
organen en groepen
-
bijschoolse en buitenschoolse activiteiten helpen
organiseren in afspraak met de school

 

Onze belangrijkste activiteiten situeren zich in de onmiddellijke belangstellingssfeer van de ouders.

Voorbeelden hiervan zijn de informatiedag bij de aanvang van het
nieuwe schooljaar, de ouderbanketten voor de kennismaking met
de ouders van het 3e en 4e jaar, culinaire avonden, enz...

 

Terbiest

 

Het Oudercomité van de Hotelschool is er voor de leerlingen van de vestiging Hasselt, maar evenzeer voor de vestiging Terbiest (Sint-Truiden).
 
De vestiging van de hoteschool op het domein Terbiest is qua aantal leerlingen het kleine broertje van de uitgebouwde en veelzijdige vestiging in Hasselt, maar het mooie en midden in het groen gelegen kasteeldomein bulkt anderzijds van de charme en uitstraling.
Elke vestiging draagt zo op zijn manier bij tot het motto 'Samen sterk'.
 
Om deze reden wil het Oudercomité zich graag als één overkoepelend comité opstellen. Leerlingen en hun ouders informeren, ondersteunen of waar mogelijk bij- of buitenschoolse activiteiten organiseren, is immers voor iedereen belangrijk!
 
We willen dan ook graag alle ouders bereiken en hen betrekken bij activiteiten op beide vestigingen.
 
In de rubriek 'Leden' vindt u alvast terug wie de contactpersonen zijn per vestiging.

 

Ik heb het te druk...

 

Ons oudercomité vergadert niet om te vergaderen. We
komen geiddeld één keer per maand gedurende enkele
uren samen. Op deze samenkomsten is er ook altijd
iemand van de directie aanwezig. Op die manier kan
er zeer snel op de bal gespeeld worden in geval van
eventuele problemen.

Die samenkomsten zijn afwisselend: een vergadering,
een ‘les’ over etiquette, een wijn-info-avond...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Oudercomité

                      Hotelschool Hasselt