Home

 

 

WELKOM BIJ HET OUDERCOMITÉ

 

De vereniging, opgericht op 9 maart 1981, heeft tot doel de “Ouderparticipatie” aan

het leven van de school te bevorderen. Dit houdt in:

 

- de samenwerking tussen gezin en school te bevorderen

- de ouders de nodige informatie bezorgen over de

doelstellingen van het gemeenschap- onderwijs en de

school om de opvoeding van hun kinderen beter

te kunnen begeleiden.

- de maatschappelijke integratie van de leerlingen

tijdens en na de schoolperiode helpen verwezenlijken

- de ouders de nodige hulp bieden (pedagogische,

psychologisch en didactisch) bij de opvoeding van hun

kinderen

- samenwerking met andere bij de school betrokken

organen en groepen

- bijschoolse en buitenschoolse activiteiten helpen organiseren in afspraak met de school

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Contact met ons?

Oudercomité

Hotelschool Hasselt

Elfde Liniestraat 22

3500 Hasselt

via de receptie van de school (0031) 011/307730

www.ochotelschoolhasselt.be

oudercomitehotelschoolhasselt@gmail.com

www.facebook.com/Oudercomité Hotelschool Hasselt

 

 

 

Rekeningnr.: 235-0007116-47

Ibannr.: BE 22 2350 0071 1647

BIC: GEBABEBB

 

 

 

Zonder engagement van ouders is er géén oudercomité.....

 

Copyright © All Rights Reserved